2021 Jüri Özel Ödülü

Kent Çalışmaları Ödülleri "2021 Jüri Özel Ödülü" Prof. Dr. Süha Göney’in oldu

 

Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülü 2021 Jüri Özel Ödülü, şehir coğrafyası alanında gerçekleştirmiş olduğu öncü ve kurucu çalışmalar dolayısıyla Prof. Dr. Süha Göney’e verildi. “Şehir Coğrafyası” isimli eseri şehir coğrafyası alanında öncü ve kurucu bir metin olarak halen Türk üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmakta, alanla ilgili başlıca başvuru metni olma hüviyetini korumaktadır. Şehir coğrafyası, meseleleri ve yönelimleri konusunda dersler veren Göney, çok sayıda bilim insanı yetiştirmiştir. 

 

Prof. Dr. Süha Göney kimdir? 

Prof. Dr. Süha Göney, 25 Haziran 1939’da İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Vefa Lisesi’nde tamamladı. 1958’de İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde üniversite hayatına adım attı. 1962’de coğrafya ve jeoloji bölümlerinden her iki alanda da ayrı tez hazırlayarak mezun oldu. Aynı yıl, 28 Aralık 1962’de Coğrafya Bölümü Beşerî ve İktisadî Coğrafya Kürsüsünde asistan olarak göreve atandı. 1963’te doktora eğitimine başladı. Ord. Prof. Ali Tanoğlu’nun danışmanlığında yürüttüğü “Büyük Menderes Bölgesi” isimli tez çalışmasıyla 1968’de doktor unvanını aldı. 1968-1971 yılları arasında Alexander von Humboldt Vakfı’nın sağladığı destekle Almanya’da, Ruhr Üniversitesi’nde çalışmalar yaptı. 1972’de doçent ve 1979’da profesör oldu. 1962-2006 yılları arasında tam 44 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşerî ve İktisadî Coğrafya Anabilim Dalı’nda görev alan Göney, 1993-2000 yılları arasında 7 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. 25 Haziran 2006’da emekli oldu.  

Beşerî coğrafya alanındaki çalışmalarını halen sürdüren Prof. Dr. Süha Göney’in başlıca çalışmaları şunlardır: 

Şehir Coğrafyası (İlk baskı:1977, 5. Baskı: 2019) İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. 

Şehir Bölgesi ve Planlama, İ.Ü. Sosyoloji Dergisi 3. dizi. Sayı 9, say.53-61, İstanbul, 2004. 

Semt Çalışmaları: Vefa Semti Örneği, Bir Semte Vefa, Klasik Yayınları, say: 41-54, İstanbul, 2009. 

“Türk-Osmanlı Şehirlerinin Batıyı Etkileyen Bazı Özellikleri”, İ.Ü. Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 22. Sayı, say: 281-293, İstanbul, 2011 

“Beykoz ve Çevresiyle İlgili Bazı Tespitler”, Beykoz 2019 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Beykoz Belediyesi Yay., say: 15-38, İstanbul. 

“Beykoz’un İktisadî Kalkınması Sosyal ve Kültürel Bakımdan da Desteklenmeli”, Beykoz 2020 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Beykoz Belediyesi Yay., say: 35-40, İstanbul. 

“Beykoz Yöresi Planlamasına Dair Bazı Görüşler ile Öneriler”, Beykoz 2020 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Beykoz Belediyesi Yay., say: 40-54, İstanbul. 

“Şehirlerimizin Başlıca Meselelerine Bir Bakış”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Sayı 19, 1 – 25, İstanbul, 2020. 

Süha GÖNEY’in hayatı ve çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. “Prof. Dr. Süha Göney: Hayatı ve Eserleri”, Prof. Dr. Süheyla Balcı Akova. Prof. Dr. Süha Göney’e Armağan, (Editör: Mehmet Bayartan), İstanbul.