Başvuru Takvimi

Her kategoride ödüle hak kazananlar ile ödül takdim töreninin yeri ve tarihi internet adresinde ilan edilir. Düzenleme Kurulu, gerekli gördüğü takdirde başvuru, ilan, değerlendirme, ödülün verilmesi ve benzeri iş ve işlemlerin takviminde ve kriterlerinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler internet adresinde ilan edilir.